GWARANCJA

Oferowany przez naszą firmę sprzęt przechodzi przez 3-etapową kontrolę jakości: kontrola fabryczna, kontrola w momencie przyjęcia na magazyn i kontrola bezpośrednio przed sprzedażą. Dzięki temu, z dużym prawdopodobieństwem, sprzęt kupiony w naszym sklepie będzie Ci służył przez długie lata. Ale warto pamiętać o tym, że którykolwiek, nawet najbardziej niezawodny sprzęt może się zepsuć, dlatego udzielamy własnej gwarancji na wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie. To znaczy, że możesz skorzystać z pomocy Dzialu Wsparcia Technicznego naszej firmy lub naszych przedstawicieli. Wykonanie naprawy wadliwego lub zepsutego urządzenia odbywa się w naszym Centrum Serwisowym. To umożliwia naprawienie sprzętu i usunięcie usterek w bardzo krótkich terminach. Posiadamy najbardziej zaawansowaną wiedzę techniczną oraz najbardziej skutecznie możemy dokonać naprawy sprzętu, ponieważ został on wyprodukowany lub importowany przez naszą firmę.

Okres gwarancyjny może się różnić zależnie od sprzętu. Sprawdzić okres gwarancyjny dla poszczególnego sprzętu możesz w rozdziale «Specyfikacja». Wypełniona karta gwarancyjna z peczątką sprzedawcy jest podstawą do skorzystania z darmowej naprawy. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać: model, numer seryjny produktu, okres gwarancyjny oraz datę sprzedaży. Polecamy zachowanie karty gwarancyjnej przez cały okres gwarancyjny, żeby w razie potrzeby skorzystać z darmowej naprawy.

Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego, sprzęt kupiony w naszym sklepie został zepsuty z winy producenta oraz nie może być naprawiony w naszym Centrum Serwisowym – dokonamy wymiany towaru na analogiczny lub zwrócimy pieniądze.
W tym celu prosimy o nadanie:
 • towaru z pełnym wyposażeniem;
 • karty gwarancyjnej;
 • dokumentu potwierdzającego opłatę;
 • wypełniony formularz RMA.
1. Gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących warunków:
  • prawidłowe i czytelne wypełnienie oryginalnej karty gwarancyjnej "Secur Global", która powinna zawierać peczątkę firmy-sprzedawcy i podpis przedstawiciela firmy-sprzedawcy, oraz model, okres gwarancyjny i datę sprzedaży;
  • posiadanie dokumentu zakupu;
  • dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy w obsłudze gwarancyjnej w razie: nieobecności wyżej wymienionych dokumentów; niekompletności, nieczytelności, niespójności podanych informacji.
2. Gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących zasad użytkowania:
  • użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją eksploatacji;
  • przestrzeganie reguł i zasad bezpieczeństwa.
3. Gwarancja nie dotyczy okresowej obsługi, instalowania, montażu urządzenia w domu oraz naturalnego zużycia.4. Przypadki, gdy gwarancja nie ma zastosowania:
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • nieprzestrzeganie zasad użytkowania lub błędne działania właściciela;
 • nieprawidłowe instalowanie, transportowanie;
 • klęski żywiołowe (błyskawica, pożar, powódź itp.), a także inne przyczyny, które sprzedawca i producent nie mogą kontrolować;
 • trafienie do środka urządzenia ciał obcych, płynów, robaków;
 • naprawy czy zmiany konstrukcji przez osoby nieupoważnione;
 • użycie urządzenia do zastosowań profesjonalnych (obciążenie przekracza poziom użytkowania domowego);
 • podłączanie urządzenia do zasilających, telekomunikacyjnych i kablowych sieci, nie odpowiadających Państwowym Technicznym Standardom;
 • dla urządzeń zasilanych od baterii, w przypadkach wykorzystania nieodpowiednich lub wyczerpanych baterii;
 • dla oplombowanych urządzeń, w razie uszkodzenia plomby.
5. Taka gwarancja zostaje udzielona przez producenta na dodatek do praw konsumenta, ustalonych właściwym ustawodawstwem i w żaden sposób nie ogranicza ich.