Zakres gwarancji

Oferowany przez naszą firmę sprzęt przechodzi przez 3-etapową kontrolę jakości: kontrola fabryczna, kontrola w momencie przyjęcia na magazyn i kontrola bezpośrednio przed sprzedażą. Dzięki temu, sprzęt zakupiony w naszym sklepie będzie Ci służył przez długie lata. Ale warto pamiętać o tym, że którykolwiek, nawet najbardziej niezawodny sprzęt może się zepsuć, dlatego udzielamy własnej gwarancji na wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie. To znaczy, że możesz skorzystać z pomocy Działu Wsparcia Technicznego naszej firmy lub naszych przedstawicieli. Wykonanie naprawy wadliwego lub zepsutego urządzenia odbywa się w naszym Centrum Serwisowym. To umożliwia naprawienie sprzętu i usunięcie usterek krótkim czasie. 

 

Posiadamy najbardziej zaawansowaną wiedzę techniczną oraz bogate zaplecze specjalistów, co w połączeniu z tym że zakupiony przez państwa sprzęt został wyprodukowany lub importowany przez nasza firmę sprawia, że możemy szybko i skutecznie dokonać wszelkich napraw.

 

Okres gwarancyjny może się różnić w zależności od zakupionego sprzętu. Sprawdzić okres gwarancyjny dla poszczególnego sprzętu możesz w zakładce «Specyfikacja». Wypełniona karta gwarancyjna z pieczątką sprzedawcy jest podstawą do skorzystania z darmowej naprawy. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać: model, numer seryjny produktu, okres gwarancyjny oraz datę sprzedaży. Polecamy zachowanie karty gwarancyjnej przez cały okres gwarancyjny, żeby w razie potrzeby skorzystać z darmowej naprawy.

 

Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego, sprzęt zakupiony w naszym sklepie został uszkodzony z winy producenta oraz nie może być naprawiony w naszym Centrum Serwisowym – dokonamy wymiany towaru na analogiczny lub zwrócimy pieniądze.

 

 

W tym celu prosimy o nadanie:

 • towaru z pełnym wyposażeniem;

 • karty gwarancyjnej;

 • dokumentu potwierdzającego opłatę;

 • wypełniony formularz RMA.

1. Gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących warunków:

 • prawidłowe i czytelne wypełnienie oryginalnej karty gwarancyjnej "Secur Global", która powinna zawierać pieczątkę firmy-sprzedawcy i podpis przedstawiciela firmy sprzedawcy, oraz model, okres gwarancyjny i datę sprzedaży;

 • posiadanie dokumentu zakupu;

 • dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy w obsłudze gwarancyjnej w razie: nieobecności wyżej wymienionych dokumentów; niekompletności, nieczytelności, niespójności podanych informacji;

 • wypełniony formularz RMA.

2. Gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących zasad użytkowania:

 • użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi;

 • przestrzeganie reguł i zasad bezpieczeństwa;

3. Gwarancja nie dotyczy okresowej obsługi, instalowania, montażu urządzenia w domu oraz naturalnego zużycia:

4. Przypadki, gdy gwarancja nie ma zastosowania:

 • uszkodzenia mechaniczne;

 • nieprzestrzeganie zasad użytkowania lub błędne działania właściciela;

 • nieprawidłowe zainstalowanie, transportowanie;

 • klęski żywiołowe (błyskawica, pożar, powódź itp.), a także inne przyczyny, których sprzedawca i producent nie mogą kontrolować;

 • trafienie do wewnątrz urządzenia ciał obcych, płynów, robaków;

 • naprawy czy zmiany konstrukcji przez osoby nieupoważnione;

 • użycie urządzenia do zastosowań profesjonalnych (obciążenie przekracza poziom użytkowania domowego);

 • podłączanie urządzenia do zasilających, telekomunikacyjnych i kablowych sieci, nie odpowiadającym Państwowym Standardom Technicznym;

 • dla urządzeń zasilanych bateriami, w przypadkach wykorzystania nieodpowiednich lub wyczerpanych baterii;

 • dla zaplombowanych urządzeń, w razie uszkodzenia plomby;

5. Taka gwarancja została udzielona przez producenta na dodatek do praw konsumenta, ustalonych właściwym ustawodawstwem i w żaden sposób nie ogranicza ich: