Przekaźniki 1

Show By: 12 24 36
Inteligentne przekaźniki to są właśnie te urządzenia, za pomocą których kontrolery domu inteligentnego mogą włączać lub wyłączać różne urządzenia gospodarstwa domowego (które podłączone do sieci 220V )

W rzeczywistości, przekaźnik to jest automatyczny wyłącznik elektromechaniczny, którym można sterować zdalne sterować za pomocą wyłączników, breloków, czujek, mikrokontrolerów oraz innych elementów domu inteligentnego.

W dodatek, system domu inteligentnego przeważnie posiada możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej na iOS oraz Android. To umożliwia, na przykład, włączać lub wyłączać oświetlenie lub którekolwiek urządzenia w mieszkaniu w jeden dotyk z dowolnego miejsca na świecie.

Przekaźnik jest niezbędny dla domu inteligentnego, jeśli potrzebujesz:

- Automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń według harmonogramu, działaniu czujki ruchu i in.;
- Wygodne zdalne sterowanie urządzeniami, na przykład za pomocą smartfonu;
- Zdalne sterowanie urządzeń gospodarstwa domowego przez internet;
- Automatyczna kontrola temperatury w pomieszczeniu, stosując otrzymaną informację od czujek temperatury;
- Zdalne sterowanie oświetleniem;