Czujki pożarowe

Wybrany 39
  1. Poprzedni
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

Czujka pożarowa: jak wybrać

Czujka pożarowa jest elementem detekcyjnym automatycznego systemu sygnalizacji pożaru, służąca do wykrycia powstającego pożaru. Czujka pożarowa jest centralnym elementem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Rodzaje czujników pożarowych

Rozróżnią się zgodnie z przeznaczeniem i zasadami działania: czujki dymu i czadu, czujki wzrostu temperatury, czujki płomienia.

Czujnik dymu służy do wykrywania pożaru w jego wczesnej fazie. Jest najbardziej rozpowszechniony wśród detektorów dymu dla instalacji w pomieszczeniach zamkniętych, służy do wykrywania pożaru w jego wczesnej fazie.

Ze względu na zasadę działania, czujniki dymu dzieli się na jonizacyjne lub optyczne.

Do zalet czujek dymu jonizacyjnych należą: wysoka czułość oraz niskie zużycie prądu.

Czujki jonizacyjne mają wysoką efektywność, reagują bardzo szybko na dym już w początkowej fazie rozwoju pożaru. Szeroko stosowane są w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak będąc źródłem promieniowania, potrzebują utylizacji z dotrzymaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Czujki optyczne reagują na tętnienie powietrza spowodowane ciepłem. Produkty spalania powodują osłabienie lub rozproszenie światła w zakresie widma podczerwonego.

Zasada działania czujki dymu:

Czujki dymu łatwo ujawniają dym koloru szarego, charakterystycznego dla początkowej fazy rozwoju pożaru. Jednak poszczególne czujniki nie mają dostatecznej czułości przy ujawnianiu czarnego dymu, który pochłania promieniowanie podczerwieni.

Czujki pożarowe wzrostu temperatury reagują na zmianę temperatury środowiska. Podany rodzaj wykrywania pożaru jest bardzo efektywny dla wykrywania prawie niewidzialnego dymu tlących się przedmiotów. Ponieważ czujniki optyczne są mniej podatne na produkty spalania, wykorzystane są w pomieszczeniach, w których powietrzu są substancje aerozolowe (np. kurz, wodne wyziewy).

Rozróżnią się zgodnie z przeznaczeniem i zasadami działania: nadmiarowa oraz nadmiarowo-różniczkowa: 

▪ Czujka nadmiarowa reaguje na przekroczenie określonej temperatury progowej.

▪ Czujka nadmiarowo-różniczkowa reaguje na wzrost temperatury.

Czujnik pożarowy, reagujący na migotanie płomienia, posiada wysoką szybkość reagowania. Reaguje, już w początkowej fazie rozwoju pożaru, kiedy jeszcze nie występuje przekroczenie określonej temperatury progowej. Stosuje się je w strefach z wysoką wymianą ciepła oraz na terenach otwartych.

Żeby otrzymać Konsultacje dotyczące wyboru, podłączenia czujek dla systemu alarmu pożarowego, prosimy skontaktować się z działem wsparcia technicznego lub zadzwonić pod numer (+48) 222-302-114.