Zwory i elektrozaczepy do systemów kontroli dostępu

Zamki elektroniczne urządzenia służące do blokowanie drzwi w obiektach zabezpieczanych. Po podaniu odpowiedniego sygnału elektrycznego blokada wejścia zostaje zwolniona, umożliwiając dostęp do chronionego obiektu. Zamek elektroniczny jest to element elektronicznej systemy zabezpieczenia oraz urządzenia wykonawcze systemu kontroli dostępu. Umożliwia współpracę z innymi elementami podsystemu bezpieczeństwa (kamery monitoringu, czytniki zbliżeniowe, zamki szyfrowe lub inne elementy systemu kontroli dostępu) Do blokowania drzwi stosuje się najczęściej: zamki elektromagnetyczne, zamki elektromechaniczne, rygle elektromagnetyczne oraz elektrozaczepy.

- Zasada działania zamków elektromagnetycznych oparta na przyciąganiu magnetycznym. Zamek elektromagnetyczny składa się z obudowy wyposażonej w elektromagnes oraz płytki metalowej charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością magnetyczną. Obudowa wyposażona w magnes mocowana jest na ścianie, płytka metalowa mocowana jest do ruchomego skrzydła drzwi. Po podaniu napięcia na elektromagnes wytwarzane jest pole magnetyczne przyciągające do siebie ruchomą płytę, w skutek czego, drzwi zostają zablokowane. Według zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w przypadku braku zasilania, zamki elektryczne zostają odblokowane. Zamki elektromagnetyczne mogą być zastosowane do drzwi, do furtki. Wykorzystują się przeważnie w biurach, centrum biznesowe, zakładów pracy oraz innych pomieszczeniach chronionych.

- Zamek elektromechaniczny sterowany jest elektrycznie oraz za pomocą klucza, wpuszczany jest w skrzydło drzwi oraz steruje bezpośrednio blokadą i otwieraniem drzwi. Może być zainstalowany do drzwi wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zamki zawierające dodatkową osłonę zapewniają całkowitą odporność na wpływ czynników atmosferycznych Wykorzystują się przeważnie w przypadku takich obiektów, jak: hotele, wypożyczalnie, biura, firmy, uczelnie wyższe i zakłady badawcze.

- Rygle elektromagnetyczne – otwarcie wejścia do chronionego obiektu wymaga doprowadzenia napięcia w celu zadziałania rygla. Wyjście jest realizowane przeważnie za pomocą klamki umieszczonej od strony chronionej.Stosowane są najczęściej do drzwi drewnianych, metalowych oraz plastikowych.

W razie którychkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy skontaktować się z działem wsparcia technicznego lub zadzwonić pod numer (+48) 22 390 63 83. Doświadczeni konsultanci pomogą Ci z wyborem zamków elektronicznych. Podejmij najbardziej skuteczną decyzję w celu ochrony mienia!