Kontrolery sieciowe 34

Show By: 12 24 36
Kontrolery sieciowe stosowane są dla dużej i zaawansowanej systemy kontroli dostępu.

Sieciowy system kontroli dostępu oparty o kontrolery, które podłączone do jednego komputera, posiada szeroki zakres możliwości oraz zautomatyzowaną kontrolę dostępu do hal produkcyjnych, dużych zakładach pracy, centrum biznesowe oraz innych. Sieciowy system kontroli dostępu umożliwia łatwe zarządzanie kilkudziesięciu przejść (dźwi, bramki, przejściowe punkty kontroli)

Zastosowanie kontrolera sieciowego jest konieczne w następnych przypadkach:

-jeśli niezbędna jest ewidencja czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy pracowników;

-jeśli niezbędnie jest zrealizować skomplikowany algorytm dostępu pracowników o różnych uprawnieniach do różnych stref pomieszczenia;

- jeśli niezbędnie jest stworzenie lub usunięcie selekcyjne przepustek elektronicznych dla dużej liczby osób lub dla dużej ilości przejść (duże przepływy osób oraz utraty przepustek);

- jeśli niezbędna jest współpraca z innymi elementami podsystemu bezpieczeństwa (system alarmowy, system monitoringu oraz inne);

Sieciowy system kontroli dostępu umożliwia nie tylko rejestrowanie zdarzeń na wszystkich przejściach oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników w jednym miejscu, ale również stworzenie kilka centrów kontroli dostępu, dzieląc różne opcję zarządzania między poszczególnymi pracownikami.

W dodatek, kontroler sieciowy może sterować takie urządzenia jak : zamki elektromagnetyczne, rygle trzpieniowe, elektrozaczepy, bramki obrotowe, bramki uchylne.

Nasza firma oferuje duży wybór produkcji systemów kontroli dostępu : szeroką gamę produktów od kart zbliżeniowych, do zaawansowanych systemów kontroli dostępu o dużej wartości. Na naszej stronie internetowej możesz zamówić kontrolery sieciowe, służące do rozbudowy profesjonalnego systemu kontroli dostępu oraz dla instalacji samodzielnej.. Zadzwoń do nas pod numer (+48) 22 390 63 83. Doświadczeni konsultanci pomogą Ci z wyborem. Możesz podjąć najbardziej skuteczną decyzję w celu ochrony mienia oraz dobrać odpowiedny najlepszy system kontroli dostępu